Valpar

 

Valpar planeras till sommar 2018

Mer info kommer.

 

Till dig som vill leva ett aktivt liv med din hund.

Träningshjälp och valpträffar anordnas.

 

 

Är du intresserad av valp & vill veta mera?

 

Kontakta mig:

Malin Andersson, 0472-107 66 alt 070-270 46 23

malin.flattebacken@yahoo.se

Veta mera? info@il-sanos.com Malin Andersson, 070-270 46 23